โรงพยาบาลมโนรมย์

Manorom Hospital

Author: admin10802

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมารายเดือน) 2 ตำแหน่ง

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมารายเดือน)  2 ตำแหน่ง  คือ1. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ประจำห้องบัตร2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ >>click<<

ประกาศราย ชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศราย ชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา >>click<<

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ  รับสมัครบุคคเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา  >>click<<

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมารายวัน

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างจ้างเหมา-เจ้าหน้าที่พัสดุ  จำนวน 1 อัตรา >>click<<

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าจ้างเหมา ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

ประกาศ  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าจ้างเหมา ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา >>click<<

ประกาศราย ชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

ประกาศราย ชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา >>click<<

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ    >>click<<

ประกาศจังหวัดชัยนาทเรืองประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ

ประกาศจังหวัดชัยนาทเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  >>click<<

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ร่างประกาศ  >>click<<

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมโนรมย์ ปี 2565

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมโนรมย์ปี 2565ใบปะหน้า  >>click<< แผนปี65   >>click<<