โรงพยาบาลมโนรมย์

Manorom Hospital

Author: admin10802

ประกาศ จังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อประกวดราคากล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศ จังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อประกวดราคากล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง >>click<<

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะฯ (ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะฯ จำนวน 1 อัตรา >>click<<

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567   >>click<<

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ >>click<<

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา >>click<<

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมโนรมย์ ปี 2567

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมโนรมย์ปี 2567>>click<<

รายงานงบการเงิน ประจำปี 2566

โรงพยาบาลมโนรมย์ ขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำปี 2566 จำนวน 1 ชุด ดังรายการต่อไปนี้ 1.งบแสดงฐานะการเงิน2.งบแสดงผลการดำเนินงาน3.หมายเหตุประกอบงบการเงิน >>click<<

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างจ้างเหมารายคาบ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างจ้างเหมารายคาบ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา >>click<<

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา>>click<<

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา >>click<<