โรงพยาบาลมโนรมย์

Manorom Hospital

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง :196 ม.4 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์  จ.ชัยนาท  17170
โทร.056-431376 ,  แฟกซ์: 056-43137  ,E-mail:mnr.manorom@gmail.com