โรงพยาบาลมโนรมย์

Manorom Hospital

HOME

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศราย ชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

ประกาศราย ชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา >>click<<

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา  >>click<<

Read More

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา   >>click<<

Read More