โรงพยาบาลมโนรมย์

Manorom Hospital

HOME

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมารายเดือน) 1 ตำแหน่ง

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมารายเดือน)  1 ตำแหน่ง  คือ1. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ประจำกลุ่มงานเภสัชกรรม  >>click<<

Read More

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมารายเดือน) 2 ตำแหน่ง

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมารายเดือน)  2 ตำแหน่ง  คือ1. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ประจำห้องบัตร2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ >>click<<

Read More

ประกาศราย ชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศราย ชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา >>click<<

Read More

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ  รับสมัครบุคคเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา  >>click<<

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าจ้างเหมา ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

ประกาศ  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าจ้างเหมา ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา >>click<<

Read More