โรงพยาบาลมโนรมย์

Manorom Hospital

Author: admin10802

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมารายวัน

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างจ้างเหมารายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป กลุ่มการพยาบาล งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  จำนวน 1 อัตรา >>click<<

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารสุข  จำนวน 1 อัตรา >>click<<

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา >>click<<

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมารายเดือน) 1 ตำแหน่ง

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมารายเดือน)  1 ตำแหน่ง  คือ1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ประจำกลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวมฯ >>click<<

ประกาศนโยบายGreen&Clean

ประกาศนโยบายGreen&Clean >>click< 

ประกาศ นโยบายระบบการจัดการมาตรฐานสุขภาพ

ประกาศ นโยบายระบบการจัดการมาตรฐานสุขภาพ >>click< 

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างจ้างเหมารายเดือน

ประกาศ  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา >>click< 

ประกาศ จังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

ประกาศ จังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ  >>click<<

ประกาศ จังหวัดชัยนาท เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ จังหวัดชัยนาท เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 >>click<<

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมารายเดือน) 2 ตำแหน่ง

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมารายเดือน)  2 ตำแหน่ง  คือ 1. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ประจำงานอุบัติเหตุฉุกเฉิก  2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   >>click<<