โรงพยาบาลมโนรมย์

Manorom Hospital

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมารายวัน

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างจ้างเหมารายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป กลุ่มการพยาบาล งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  จำนวน 1 อัตรา >>click<<