โรงพยาบาลมโนรมย์

Manorom Hospital

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างจ้างเหมารายเดือน

ประกาศ  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างจ้างเหมารายเดือน
 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 >>click<