โรงพยาบาลมโนรมย์

Manorom Hospital

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมารายเดือน) 1 ตำแหน่ง

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมารายเดือน)  1 ตำแหน่ง  คือ
1. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ประจำกลุ่มงานเภสัชกรรม  >>click<<