โรงพยาบาลมโนรมย์

Manorom Hospital

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมโนรมย์  เริ่มเปิดให้บริการแก่ประชาชนเดือนตุลาคม 2534 โดยเปิดเป็นโรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลทั่วไป คือโรงพยาบาลชัยนาท เมื่อเริ่มเปิดยังไม่มีแพทย์ประจำการ ได้เปิดอย่างเป็นทางการเดือนมีนาคม 2535 เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง  ต่อมาได้รับงบประมาณสนับสนุนให้ขยายขนาดเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง และเปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง เมื่อเดือนสิงหาคม2539  จนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้ง :196 ม.4 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์  จ.ชัยนาท  17170
โทร.056-431376 ,  แฟกซ์: 056-43137  ,E-mail:mnr.manorom@gmail.com