โรงพยาบาลมโนรมย์

Manorom Hospital

ช่องทางการร้องเรียน

  • โทรศัพท์ 056-431376

  • โทรสาร 056-431379

  • จดหมาย/หนังสือ (ร้องเรียน) มาที่ 196 ม.4 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 >>โหลดแบบฟอร์มร้องเรียน<<

  • Facebook Fanpage :โรงพยาบาลมโนรย์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท  >>Clikc<<

  • อีเมล์ mnr.manorom@gmail.com

  • ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ตู้ร้องเรียนภายในโรงพยาบาล