โรงพยาบาลมโนรมย์

Manorom Hospital

HOME

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะฯ (ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะฯ จำนวน 1 อัตรา >>click<<

Read More

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ >>click<<

Read More

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา >>click<<

Read More

รายงานงบการเงิน ประจำปี 2566

โรงพยาบาลมโนรมย์ ขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำปี 2566 จำนวน 1 ชุด ดังรายการต่อไปนี้ 1.งบแสดงฐานะการเงิน2.งบแสดงผลการดำเนินงาน3.หมายเหตุประกอบงบการเงิน >>click<<

Read More