โรงพยาบาลมโนรมย์

Manorom Hospital

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมารายเดือน) 2 ตำแหน่ง

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมารายเดือน)  2 ตำแหน่ง  คือ
1. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ประจำห้องบัตร
2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ >>click<<