โรงพยาบาลมโนรมย์

Manorom Hospital

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมารายวัน

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างจ้างเหมา-เจ้าหน้าที่พัสดุ  จำนวน 1 อัตรา >>click<<